Rasprava: Zatvorenik protiv policije

Norme većine se primenjuju nad normom manjine. Zbog toga je u prošlom veku preovladalo civilizovano ponašanje, a oni koji uzimaju pravdu u svoje ruke moraju da budu ograničeni po sili zakona i monopola sile.

Ko je ovde u pravu?