Simplifikacija teološke rasprave

Ponekad valja da se prisetimo da je pametno držati se principa “što jednostavnije, to bolje”. Hajde, kad smo već na tragu prisećanja, da se setimo i Savine Geršak

Nema se tu šta mnogo raspravljati. Jedino što otac Leontije nije mogao da pojmi da ponekad postoji i više alternativa, a ne samo dve. No vidiš: tri alternative, a najjednostavnija tačna. To se zove Okamova oštrica. Smile with tongue out