Licem u lice

Licem u lice

Boris je ovu fotografiju zabeležio u Knez Mihailovoj ulici, i o njoj kaže:

Krava i starac licem u lice. Životinja kao da je ljubopitljiva, kao da je interesuje njegova životna priča. A on kao da se predao, prazno gleda kroz nju. Kao što reče jedan moj prijatelj: “ovde je sve naopako – srce u smeću, flaša pod glavu, a stoka na pijedestalu”.