Ukleta lutka

Postavite prst na ekran tamo gde se nalazi prva kesa s leve strane i pratite uputstva voditelja. Kada kaže “Move one”, pomerite prst na bilo koju kesu levo ili desno od one na kojoj se nalazite. Na kraju će preostati samo ona ispod koje je lutka.

Sablasno, ha? Smile Hajde da vidimo kako to lutka kontroliše naše umove.

U prvoj turi imate pet pokreta, i vaš prst može završiti jedino na drugoj ili četvrtoj kesi, te uklanjamo prvu i petu. U drugoj turi krećemo s druge ili četvrte kese, i posle tri pokreta, ostajemo u svakom slučaju na trećoj po redu i uklanjamo drugu. I na kraju, u poslednjoj turi, posle jednog pokreta, ostali smo na četvrtoj. Čista matematika Smile

P.S. Nadam se da niste kliknuli na “Nastavite sa čitanjem” pre nego što ste mrdali prstom po ekranu. Winking smile