Domine načinjene od… domina

Upoznajte zamlatu meseca.

 

Šta da kažem, nego: ala bih voleo da imam ovoliko vremena na bacanje.

(Via)