Kolakovski – Ključ nebeski (lekcija 8)

Milosrđe ne može biti namenjeno svima ili da li se istorija zaista ponavlja

Lekcija VIII
Bog ili Relativnost milosrđa

Ova je pričica vrlo kratka i jednostavna: sadrži samo osnov, pitanje i naravoučenije.

OSNOV: Psalmopevac veli o Bogu (Ps. 136, 10, 15): Koji pobi Misir u prvencima njegovijem; jer je do vijeka milost njegova.

A Faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno; jer je do vijeka milost njegova.

Šta misle Egipćani i Faraon o milosrđu Boga?PITANJE: Šta misle Egipćani i Faraon o milosrđu Boga?

NARAVOUČENIJE: Milosrđe i dobročinstvo ne mogu da budu namenjeni svima. Kad upotrebljavamo te reči, dodajmo uvek: za koga. A kad činimo dobra dela narodima, pitajmo ih, takođe, šta o tome misle. Primer je Egipat.