Čarobna šuma

Čarobna šuma

Ivica za ovu svoju fotografiju kaže:

Čarobna šuma, snimljena je pred sumrak gdje je sunce bacalo svoje svjetlo kroz krošnje stabala, te je stvorilo posebnu čarobnu atmosferu, pa je po tome i fotografija dobila ime.
Efekat maglovitosti postignut je tako da se čistila šuma paleći listove i granje, pa sam samo bio na pravom mjestu u pravo vrijeme.