U toku je IPv6 Day

Došlo doba da se istestira nova infrastruktura za Internet.

Novi protokol za InternetBeše doba kad mi je ovo bilo važno, a sad mi je samo zanimljivo: danas je dan kad se globalno testira “novi” (mada, odavno postojeći) protokol za saobraćaja na Internetu. Taj protokol treba da reši neka kvantitativna pitanja (najpre pitanje zagušenja adresa), ali se očekuje da razreši i neke probleme kvalitativnog karaktera, kao što je ulazak u trag zlonamernim napadima svih vrsta. A da ćete moći da uključite klima uređaj u stanu klikom na ikonu u telefonu, ne sumnjajte uopšte.

Da baš ne ulazim u tehnička pitanja, jer Suština pasijansa smatra tehnologijom dužnu da pomaže meni, a ne ja njoj (to jest: ne više), tek – danas je dan kad su mnogi ključni korisnici Interneta pokrenuli suštinske testove koji treba da odgovore na pitanje o spremnosti IPv6 protokola za rad. Tranzicija sa IPv4 će biti postupna i relativno bezbolna, a trajaće godinama.Važno je da je započelo.

2 komentara na temu “U toku je IPv6 Day”

  1. izvini, da li ću ja posle instaliranja moći da j…?

    1. E, moj Marinko, jednom i to da doživim – da tebi postane dosadno.

Komentari su onemogućeni.