U gradu lavova

Ovo morate videti: u ovom kratkom filmu, grad Singapur je prikazan na nesvakidašnji način.

Ovde je reč o dve fotografske tehnike za strpljive: jedno je tzv. stop-motion film, animacija načinjena od objekata u realnom prostoru tako što se između dva okvira na filmu obezbedi mali pomak. U ovom slučaju, reč je o ulici, putevima, gradilištima, pristaništu… u realnom prostoru. Kretanje je pravo kretanje, a broj fotografija u sekundi i odabrana brzina promene određuju brzinu i glatkost animacije.

Posebnost ovom snimku daje tehnika tilt-shift, o kojoj je bilo reči na stranicama Suštine pasijansa, a bilo je i primera u okviru projektajedna na dan“. Ta tehnika, u kombinaciji sa uglom snimanja (uvek odozgo, poželjno sa što veće visine), daje efekat kao da se gleda u neku dioramu ili maketu.

Taj efekat se može postići na dva načina, a osnovni (i najbolji) je upotrebom namenskih objektiva koji mogu da smaknu ugao centralne ose (tilt) i da smaknu ceo objektiv paralelno u odnosu na uobičajeni položaj (shift). Kombinacija ta dva efekta najpre rešava problem distorzije slike objekata u prostoru (najpre kad je reč o perspektivi), a dodaje zamućenje na vrlo kontrolisan način.

Drugi način da se efekat postigne je raznim metodama precizne obrade u programima za obradu rasterske grafike (Photoshop CS6 čak ima dodatu alatku za tilt-shift efekat zamućenje). No, ovde je očigledno da je reč o upotrebi hardverskog rešenja, što je jedino pametno kad je reč o ovolikoj količini materijala za obradu.

Cirkus od rezultata! Voleo bih da se iskušam u nečemu sličnom, ali slutim da se to neće desiti, jer jedva pabirčim vreme i za osnovno bavljenje fotografijom. A u mojoj varoši baš i nema mnogo dostupnih mesta za slikanje sa visine.