Jedna na dan (3-84): 22. septembar 2013.

Dešavao se nekakav skup proizvođača organske hrane na trgu ispred zgrade Opštine, pa su ga dekorisali uz pomoć nekoliko velikih skulptura donetih iz fundusa kolonije Terra. Tamo sam došao posle samog dešavanja, zatekao sam radnike kako već raspertlavaju šatre i prikupljaju klupe. Loveći sa Dugom Cevi, uspeo sam da nađem ovu scenu sa pukih desetak metara.

Jedna na dan (3-84), 22. septembar 2013: Usamljena šetačica

(pogledaj veću fotografiju)

Ovo je, zapravo, još jedna fotka sa prve “prave” sesije koju sam upriličio noseći samo Dugu Cev. A biće ih još nekoliko ovih dana, jer imam nameru da im se vratim.

Da rešim dvosmislicu: mislim da se vratim fotkama sa te sesije, ali i scenama uživo u novim sesijama. Još uvek učim kako se Duga Cev ponaša, još nasedam na neke elemente, pa grešim. Ali to je proces: budem li sledeći put uhvatio uspešnu scenu sa istog mesta u istim uslovima, to znači da sam apsolvirao problem i greška mi se neće ponoviti. No, ovog puta ću morati da angažujem i stalak…

Opet učim i dobro se osećam zbog toga.

Komentari su onemogućeni.