Istorija Evrope u tri i po minuta

Sve počinje i završava se sa mapama. Evo, pogledajte:

Link je promenjen; originalni video klip je blokiran. Zato nije više na raspolaganju ni usporena HD verzija koja je trajala 11 minuta. Šteta. Ali ajde-de, narušena su materijalna prava proizvođača softvera.