Glava 6: Potjera

Ostade lija, misli se: – Vraga,
što mu je kuća toliko draga?
Kad ježi tako žudi za njom,
bit’ će to, bogme, bogati dom.
Još ima možda od perja pod,
pečene ševe krase mu svod.
Ta kuća, vjerujem obiljem sja.
Poći ću, kradom da vidim ja.

Ježevo insistiranje da ne prenoći kod lije je izazvalo nevericu, sumnju i skrivenu nameru...

(Poema “Ježeva kućica”, Branko Ćopić)