Ostavi me

Kažu da fotoaparat služi kao uređaj koji zamrzava trenutke u vremenu. Šta bi bilo kada bi ta hiperbola zapravo imala doslovno značenje? Šta ako bi objektiv mogao da funkcioniše kao mreža za leptire?

Ovo je jedna od lepših video-priča koje sam bio u prilici da vidim u poslednje vreme.