Da se podsetimo…

Na kojim drogama treba da bude ozbiljan(?) odrastao čovek da bi imao maštu jednog dečaka?

uzmi veliki ekser i oblak što nebom hita
zakucaj čvrsto nad gradom da nikud ne odskita
uzmi veliki ekser sačekaj da padne veče
zakucaj dunav za pesak da nikud ne odteče

uzmi veliki ekser pa kada završiš sve to
zakucaj juli za zemlju da uvek bude leto
uzmi veliki ekser i radošću naoružan
zakucaj svaki svoj osmeh da nikad ne budeš tužan